Urząd Gminy Malbork

Imię i nazwisko : Marlena Bielska

Miejsce zamieszkania : Lasowice Wielkie

Telefon kontaktowy 

Oświadczenia majątkowe Bielska Marlena