Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Budżet 2019 rok

Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2019 rok

Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Projekt budżetu na 2019 rok

Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 14 listopada 2018 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Malbork na 2019 rok oraz projektu WPF na lata 2019-2030

Uchwała Nr 192/g245/F/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 27.11.2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malbork na lata 2019-2030

Uchwała Nr 193/g245/P/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.11.2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała Nr 022/g245/D/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14.01.2019 r. w sprawie opinii o : prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Malbork na lata 2019 - 2030 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Malbork na 2019 rok

 

Sprawozdania budżetowe 2019 rok

 

Informacja za I kwartał 2019 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2019 r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2019-04-19 10:26:37
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-04-19 10:26:28