Urząd Gminy Malbork

Przetarg  ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Malbork na 02.09.2022 r.
Załącznik graficzny

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Malbork na 05.08.2022 r.

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na 25.07.2022 r.
Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 25.07.2022 r. w Urzędzie Gminy Malbork

Wykaz z 20.05.2022 nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz z 25.04.2022  nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

Wykaz z 21.04.2022 nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego

Wykaz z 14.04.2022  nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych

Przetarg  ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na 16.05.2022 r.
Informacja  o wynikach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 16.05.2022 r. w Urzędzie Gminy Malbork

Wykaz z 08.04.2022 nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Przetarg  ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na 18.03.2022 r.
Informacja  o wynikach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 18.03.2022 r. w Urzędzie Gminy Malbork

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na 11.02.2022 r. 
Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 11.02.2022 r. w Urzędzie Gminy Malbork

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na 09.02.2022 r.
Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 09.02.2022 r. w Urzędzie Gminy Malbork

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na 21.01.2022 r.
Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 21.01.2022 r. w Urzędzie Gminy Malbork