Urząd Gminy Malbork
Marcin Kwiatkowski
pokój nr 1a
tel.: +48 55 647-28-07 wew. 20
m.kwiatkowski@gmina.malbork.pl
Wojciech Łukasiewicz
pokój nr 1b
tel.: +48 55 647-28-07 wew. 19
sekretarz@gmina.malbork.pl
Małgorzata Liszewska
pokój nr 5
tel.: +48 55 647-28-07 wew. 05
skarbnik@gmina.malbork.pl
Maryla Guściora
pokój nr 6
tel.: +48 55 647-28-07 wew. 06
ksiegowosc@gmina.malbork.pl

Aleksandra Dombrowska
pokój nr 6
tel.: +48 55 647-28-07 wew. 04

ksiegowosc1@gmina.malbork.pl

Agnieszka Wasilewska
pokój nr 2
tel.: +48 55 647-28-07 wew. 02
podatki1@gmina.malbork.pl

Danuta Szućko
pokój nr 12
tel.: +48 55 647-28-07 wew. 17
podatki3@gmina.malbork.pl

Anna Rubiecka
pokój nr 7
tel.: +48 55 647-28-07 wew. 07
podatki2@gmina.malbork.pl
Aleksandra Prokopowicz
pokój nr 8
tel.: +48 55 647-28-07 wew. 08
kasa@gmina.malbork.pl
Agnieszka Słupczewska
pokój nr 3
tel.: +48 55 647-28-07 wew. 03
rada@gmina.malbork.pl
Dorota Wysocka
pokój nr 1
tel.: +48 55 647-28-07 wew. 01
sekretariat@gmina.malbork.pl
Marta Zielińska
pokój nr 9
tel.: +48 55 647-28-07 wew. 09
ewidencja@gmina.malbork.pl

bip@gmina.malbork.pl

pokój nr 14
tel.: +48 55 647-28-07 wew. 14
budownictwo@gmina.malbork.pl
Paweł Weretycki
pokój nr 14
tel.: +48 55 647-28-07 wew. 15

drogownictwo@gmina.malbork.pl
 
 
 
Dorota Cielasińska
pokój nr 12
tel.: +48 55 647-28-07 wew. 12
grunty@gmina.malbork.pl
Małgorzata Kozikowska
pokój nr 12
tel.: +48 55 647-28-07 wew. 13

srodowisko@gmina.malbork.pl
Joanna Werkowska
Anna Sielezin
pokój nr 14
tel.: +48 55 647-28-07 wew.16
promocja@gmina.malbork.pl

a.sielezin@gmina.malbork.pl
Stanisław Bloch
pokój nr 10
tel.: +48 55 647-28-07 wew.10
zk@gmina.malbork.pl
Sprzątaczka pomieszczeń biurowych:
Joanna Waszkowiak
Konserwator - palacz:
Krzysztof Oklasiński 
Kierowca:
Marek Dłużniewski