Urząd Gminy Malbork
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
 
NOWE FORMULARZE podatkowe obowiązujące od 01 lipca 2019 roku
Nowe wzory będą miały zastosowanie, gdy obowiązek podatkowy powstanie po 1 lipca 2019 r.
Jednocześnie ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018, poz. 2244) wprowadzono możliwość przesyłania informacji i deklaracji  za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP
Informacje i deklaracje należy opatrywać:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) podpisem osobistym,
3) podpisem zaufanym.
 

Wzory formularzy obowiązujących od 01.07.2019 r.

1) deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości :
a) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
b) ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
c) ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
d) IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
e) ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
f) ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
g) ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
2) deklaracja i informacja na podatek rolny :
a) DR-1 Deklaracja na podatek rolny
b) ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
c) ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
d)  IR-1 Informacja o gruntach
e) ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
f) ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
g) ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
3) deklaracja i informacja na podatek leśny :
a)  DL-1 Deklaracja na podatek leśny
b) ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
c) ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
d) IL-1 Informacja o lasach
e) ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
f) ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
g) ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

Formularze - do 30.06.2019 r.

Dane o nieruchomościach ZDON-1
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1
Deklaracja na podatek leśny DL-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego IN,IR,IL 1
Dane o współwłaścicielach, współużytkownichach wieczystych i  współposiadaczach ZWSP - 1 2015

 

Uchwała.IX.89.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

Uchwała XL/379/2014 w sprawie  określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

Uchwała XXVI/253/2013 w sprawie  określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

Uchwała Nr XII/129/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/106/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2006 Rady Gminy Malbork z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

Uchwała nr XI/106/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2006 Rady Gminy Malbork z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego