Urząd Gminy Malbork

Rok 2022

 

Interpelacja z 03.06.2022 - Tomasz Farysej  dot. zainstalowania ławek na placu zabaw Wielbark - Poligon
Odpowiedź  na interpelację

 

Interpelacja z. 03.06.2022 r. - Reichert Paweł dot. zainstalowania słupków informacyjnych z numerami domów
Odpowiedź na interpelację

 

Interpelacja z 03.06.2022 - Reichert Paweł  dot. naprawy - wymiany niektórych płyt yumbo oraz wrównanie usypanego pobocza - Grobelno
Odpowiedź  na interpelację 

 

Interpelacja z 03.06.2022 r. - Reichert Paweł  dot. wykonania drogi z płyt yumbo - Grobelno
Odpowiedź na interpelację

 

Rok 2021

 

Interpelacja - 09.12.2021 - Elżbieta Wołos dot. poszerzenia drogi powiatowej - Tragamin - Szawałd
odpowiedź na interpelację

 

Interpelacja - 09.12.2021 Elżbieta Wołos  dot. rozbudowy istniejącego oświetlenia w miejscowości Kamienica
odpowiedź na interpelację

 

Interpelacja - 08.12.2021 - dot. zaplanowania na rok 2023 remontu nawierzchni drogi dojazdowej - Grobelno
odpowiedź na interpelację

 

Interpelacja - 13.12.2021 -  dot. zainstalowania tabliczek informujących o zjeździe na ul. Radosną i Szczęśliwą - Grobelno
odpowiedź na interpelację 

 

Interpelacja z 01.10.2021 - Paweł Reichert  dot. wykonania zatok autobusowych, peronów i wiat przystankowych w miejscowości Grobelno 
odpowiedź na interpelację

 

Interpelacja z 11.06.2021- Tomasz Farysej  dot. szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy
odpowiedź na interpelację

 

Interpelacja z 11.06.2021 - Tomasz Farysej dot. organizacji ruchu
odpowiedź na interpelację

 

Rok 2020

Interpelacja z 29.12.2020 -  Elżbieta Wołos - dot. koordynacji prac GOPS podczas epidemi COVID-19
odpowiedź na interpelację

Interpelacja z 09.10.2020 - Michał Błachut - wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszklnego
Odpowiedź na  interpelację

Interpelacja z 29.09.2020 - Tomasz Farysej - sygnalizacja świetlna
Odpowiedź na interpelację
Odpowiedź na interpelację (27.01.2021 r.) z załączonym pismem  GDDKiA oddział Gdańsk

Interpelacja z 03.07.2020 - Reichert Paweł - budynek gospodarczy Grobelno
Odpowiedź na interpelację

Interpelacja z 03.07.2020 - Reichert Paweł - parkowanie Grobelno
Odpowiedź na interpelację

Interpelacja z 03.07.2020 - Reichert Paweł - wodociąg Grobelno
Odpowiedź na interpelację

Interpelacja z 03.07.2020 - Kapuścińska Bożena - Stogi
Odpowiedź na interpelację

Interpelacja z 02.03.2020 - Tomasz Farysej - oświetlenie chodnika na odcinku 200 m wzdłuż drogi krajowej nr 55 (ul. Głowackiego)
Odpowiedź na interpelację

Interpelacja z 02.03.2020 - Tomasz Farysej - utwardzenie nawierzchni ul. Francuska
Odpowiedź na interpelację

 

Rok 2019

Interpelacja z 29.03.2019 - Wołos Elżbieta
Odpowiedź na interpelację

Interpelacja z 29.03.2019 - Kapuścińska Bożena
Odpowiedź na interpelację

Interpelacja z 12.06.2019 - Bielska Marlena
Odpowiedź na interpelację

Interpelacja z 29.08.2019 - Rada sołecka Tragamin
Odpowiedź na interpelację
Sprostowanie omyłki pisarskiej

Interpelacja z 12.12.2019 - Farysej  Tomasz
Odpowiedź na interpelację

Interpelacja z 12.12.2019 - Farysej Tomasz
Odpowiedź na interpelację

Interpelacja z 12.12.2019 - Drążek Barbara
Odpowiedź na interpelację

 

Rok 2018

Interpelacja z 27.12.2018 - Wołos Elżbieta
Odpowiedź na interpelację