Urząd Gminy Malbork

Protokół z konroli kompleksowej Urzędu Gminy Malbork w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Malbork w okresie od 15.02.2021 do 8.06.2021

Wystąpienie pokontrolne RIO w Gdańsku  z dnia 22.07.2021 r.

 

Uchwała nr 104/g245/I/18 Kolegium RIO dotycząca rozstrzygnięcia zastrzeżeń Wójta Gminy Malbork do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym  Nr WK/0804/68/26/K/1/2017
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 12.03.2018
Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.03.2018
Protokół  z konroli kompleksowej Urzędu Gminy Malbork w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Malbork w okresie od 27.09.2017 do 12.01.2018

 

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 11.06.2013
Wystąpienia pokontrolne z dnia 11.06.2013 r.
Protokół z kontroli komleksowej Gminy Malbork oraz wybranych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w okresie od 17.01.2013 do 12.04.2013

 

Kontrola doraźna Gminy Malbork w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych w okresie od 02.11.2010 do 19.11.2010

 

Kontrola kompleksowa Gminy Malbork w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych w okresie od 28.04.2009 do 30.07.2009

 

Kontrola kompleksowa Gminy Malbork w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych w okresie od 24.01.2005 do 01.04.2005