Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Roboty budowlane

Usługi i zakup towarów

Sprzedaż nieruchomości


Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2014 roku z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork - z dnia 18.03.2014 r.
Zarządzenie Nr 6/2014Wójta Gminy Malbork z dnia 13.02.2014 r.  w sprawie określenia szczegółowego wzoru oferty, wzoru umowy i wzoru sprawozdania w związku z realizacją zadania publicznego z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork
Informacja o wynikach  konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork - z dnia 14.04.2014 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2014 roku z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork - z dnia 13.02.2014 r.
Zarządzenie Nr 6/2014Wójta Gminy Malbork z dnia 13.02.2014 r.  w sprawie określenia szczegółowego wzoru oferty, wzoru umowy i wzoru sprawozdania w związku z realizacją zadania publicznego z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork
Informacja o unieważnieniu  konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork - z dnia 17.03.2014 r.

GOPS - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę - Zaopatrywanie klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w artykuły spożywcze - z dnia 23.01.2014
GOPS - Protokół z zamówienia publicznego na usługę - Zaopatrywanie klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w artykuły spożywcze - z dnia 10.02.2014
Specyfikacja warunków konkursowych na kompelksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Malbork i jej jednostek organizacyjnych - z dnia 31.01.2014 r.   

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:17972
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2014-12-03 22:10:25
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-12-03 21:35:37