Urząd Gminy Malbork
Budynek UGMalborkUrząd Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
 
tel.: +48 55 647-28-07
fax: +48 55 647-28-07 wew. 0
e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl
 
kasa czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.30
 
stanowisko d/s gospodarki odpadami czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00
 
Nr kont bankowych
podatki i inne wpłaty: 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010

odpady komunalne:   72 8309 0000 0060 3197 2000 0200
 
 
Informacje RODO
 
Aktualności:
 
Wójt Gminy Malbork informuje, że jest możliwy transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSCoV-2:
a) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień,
Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: 506-193-490 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 15.00)

 

 

fb_1080x1080 copy.jpg

 

ASF -JPG.jpg

Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną - pismo Powiatowego lekarza weterynarii w Malborku z dnia 21.06.2022 r.

 

Ogłoszenie  -  Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku nabór  na wolne stanowisko głównej księgowej z dnia 12.08.2022 r.
kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

 

Informacja - Gmina  Malbork otrzymała w roku 2022 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

 

Obwieszczenie  Wójta Gminy Malbork z  20.05.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, część II, gmina Malbork

 

Zarządzenie Nr 08/2022 z dnia 25 stycznia 2022    w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i     postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Malbork.

 

INFORMACJA - Gmina Malbork otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edykacji i Nauki pn. " POZNAJ POLSKĘ "

 

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Malbork - 05.12.2021
 
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Malbork do roku 2030

 

CEEB w pigułce.jpg

 

 

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem HPAI

 

 
Informacja - Laboratoria przyszłości

 

Zarządzenie Wójta Gminy Malbork nr 55/2021 z dnia 24.08.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Malbork dotyczących likwidacji sołectwa Kałdowo 2 i sołectwa Pielica
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork  PP-6722.MPZP.1-7.NW.2021 z  30.09.2021  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowo-turystycznego w gminie Malbork dla terenu działki nr 1/7, arkusz mapy nr 5, obręb geodezyjny Nowa Wieś, Gmina Malbork
 
 
Ogłoszenie - o inwentaryzacji wyrobów zawierających AZBEST na terenie Gminy Malbork w okresie od 09-27 sierpnia 2021 r. 
 
Informacja o utworzeniu Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dot. Programu Priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE"  realizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku wspólnie z NFOŚiGW
Informacja o spotkaniu w dniu 17.06.2021 r.  - dot. Programu Programu Priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE"  
 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i żródeł spalania paliw - od 01 lipca 2021
ULOTKA INFORMACYJNA
 
Wójt Gminy Malbork informuje o naborze  wniosków dotyczących udziału w programie " Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Malbork - wnioski można składać do 30.08.2021 r.
szczegółowe zasady - REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności" rolniczej
Wniosek-folia
 
W związku z wejściem w życie zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 09.10.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931)
URZĄD GMINY MALBORK INFORMUJE, IŻ INTERESANCI SĄ PRZYJMOWANI  TYLKO W WAŻNYCH SPRAWACH, PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ Z PRACOWNIKIEM MERYTORYCZNYM. NIEZBĘDNE WNIOSKI SĄ UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ  ugmalbork.mojbip.pl
Wójt Gminy Malbork
/-/ Marcin Kwiatkowski
 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
 
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku z dnia 26.05.2021 r. w sprawie nowych wymogów dla gospodarstw utrzymujących świnie
 
Ogłoszenie w/s pracy zespołu interdyscyplinarnego podczas epidemii wirusa SARS - Co V-2
 
Osobisty plan awaryjny - poradnik
Osobisty plan awaryjny - grafiki do druku
 
Pismo do Poradnika BRPO

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2022 rok
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości mieszane
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała.X.88.2019.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Formularz zgłaszania uwag