Urząd Gminy Malbork
Budynek UGMalborkUrząd Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
 
tel.: +48 55 647-28-07
fax: +48 55 647-28-07 wew. 0
e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl
 
kasa czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.30
 
stanowisko d/s gospodarki odpadami czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00
 
Nr kont bankowych
podatki i inne wpłaty: 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010

odpady komunalne:   72 8309 0000 0060 3197 2000 0200
 
 
Informacje RODO
 
Aktualności:
 

Wójt Gminy Malbork informuje, że jest możliwy transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSCoV-2:
a) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień,
Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: 506-193-490 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 15.00)

 

W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 w dniu 25 września 2021 r. (sobota) w godzinach 15.30-18.00 w Stogach (przy świetlicy wiejskiej) będzie stał mobilny punkt szczepień (szczepibus).
Mieszkańcy gminy Malbork, którzy dotychczas nie zaszczepili się, będą mogli skorzystać z dwudawkowego preparatu firmy Pfizer lub jednodawkowej szczepionki Johnson&Johnson.

Chęć zaszczepienia się proszę zgłaszać do sekretariatu Urzędu Gminy Malbork od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00-15.00.

 

 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy do roku 2026

 

NSP - 25.09.2021 Stogi.jpg

NSP - 28.09.2021 Stogi.jpg

 

Zarządzenie Wójta Gminy Malbork nr 55/2021 z dnia 24.08.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Malbork dotyczących likwidacji sołectwa Kałdowo 2 i sołectwa Pielica

 

Ogłoszenie w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2021/2022
Wniosek o przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2021/2022

 

Ogłoszenie - o inwentaryzacji wyrobów zawierających AZBEST na terenie Gminy Malbork w okresie od 09-27 sierpnia 2021 r. 

 

Informacja o utworzeniu Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dot. Programu Priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE"  realizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku wspólnie z NFOŚiGW
Informacja o spotkaniu w dniu 17.06.2021 r.  - dot. Programu Programu Priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE"  

 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i żródeł spalania paliw - od 01 lipca 2021
ULOTKA INFORMACYJNA

 

Wójt Gminy Malbork informuje o naborze  wniosków dotyczących udziału w programie " Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Malbork - wnioski można składać do 30.08.2021 r.
szczegółowe zasady - REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności" rolniczej
Wniosek-folia

 

W związku z wejściem w życie zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 09.10.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931)
URZĄD GMINY MALBORK INFORMUJE, IŻ INTERESANCI SĄ PRZYJMOWANI  TYLKO W WAŻNYCH SPRAWACH, PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ Z PRACOWNIKIEM MERYTORYCZNYM. NIEZBĘDNE WNIOSKI SĄ UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ  ugmalbork.mojbip.pl
Wójt Gminy Malbork
/-/ Marcin Kwiatkowski

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok

 

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku z dnia 26.05.2021 r. w sprawie nowych wymogów dla gospodarstw utrzymujących świnie

 

Ogłoszenie w/s pracy zespołu interdyscyplinarnego podczas epidemii wirusa SARS - Co V-2

 

Osobisty plan awaryjny - poradnik

Osobisty plan awaryjny - grafiki do druku

Pismo do Poradnika BRPO

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - nieruchomości mieszane

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała.X.88.2019.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Formularz zgłaszania uwag