Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Budynek UGMalbork
    Urząd Gminy Malbork
    ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

    czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

    kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00

    stanowisko zajmujące się gospodarką odpadami czynne:  
    od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00

    tel.: (55) 647-28-07
    fax: (55) 647-28-07 wew. 10

    e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl

    Nr kont bankowych 
    podatki i inne wpłaty : 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010 
    odpady komunalne : 72 8309 0000 0060 3197 2000 0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje RODO

Aktualności:

Zarządzenie Wójta Gminy Malbork nr 40/2020 z dnia 30.07.2020 r.  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy Malbork.pdf


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020


SPIS ROLNY 2020


Ogłoszenie 25.05.2020 r.- możliwość uzyskania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest.pdf

wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest .doc


Ogłoszenie z 14.07.2020 r. w sprawie sprzedaży drewna opałowego (twarde + miękkie) pochodzącej z wycinki drzew przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej na terenie Gminy Malbork


Komunikat Zarzadu Województwa Pomorskiego z 13.07.2020 r.  o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw ( tzw. uchwały antysmogowej poza miastami)


Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego z 26.06.2020 o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu .pdf


Zakup sprzętu do nauki zdalnej - informacja.docx


Ogłoszenie  w sprawie sprzedaży drewna opałowego (twarde + miękkie) pochodzącej z wycinki drzew przy Szkole w Nowej Wsi Malborskiej na terenie Gminy Malbork  - 05.05.2020.pdf

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży drewna opałowego (twarde + miękkie)  pochodzącej z wycinki drzew przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej na terenie Gminy Malbork -  28.04.2020


Obieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.47.2019.LD z  28.05.2020 r.  - o przywróceniu  biegu terminów prawnomateialnych jak i terminów procesowych.pdf

Obwieszczenie  Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.47.2019.LD z 28.05.2020 r. - uchylenie w części dotyczącej odczytu na wodowskazie określonego w pkt I ppkt 1.3 decyzję z dnia 30 kwietnia 2019 r. znak DOK.DOK3.9700.90.KPS.pdf


Ogłoszenie ws. rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021


Ogłoszenie w/s pracy zespołu interdyscyplinarnego podczas epidemii wirusa SARS - Co V-2

Osobisty plan awaryjny - poradnik.pdf

Osobisty plan awaryjny - grafiki do druku.pdf

PISMO DO Poradnika BRPO.pdf


Komunikat Wójta Gminy Malbork w sprawie  zmiany w funkcjonowaniu urzędu Gminy Malbork. - 16.03.2020 r

Komunikat Wójta Gminy Malbork w sprawie koronawirusa i możliwości załatwiania spraw administracyjnych bezpośrednio w Urzedzie Gminy - 11.03.2020

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku

MEN - Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach - 11.03.2020

Komunikat - pismo Wojewody Pomorskiego z 06.03.2020 r. ws. koronawirusa


Przetarg nieograniczony na kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.586.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 814.000 zł - z dnia 10.03.2020


APEL O POMOC dla pogorzelców z CIS

APEL O POMOC dla pogorzelców ze wsi  Stogi


Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Malbork


Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.14.2019.AM.L - ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja Linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa - Malbork, w ramach RPOWP na lata 2014-2020


Wójt Gminy Malbork informuje, że do dnia 24.01.2020 do godz. 15:00 (w pok. Nr 1 - sekretariat) sołectwa Gminy Malbork mogą składać propozycje małych projektów lokalnych w ramach programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” realizowanych na terenach wiejskich.
Maksymalna kwota dofinansowania: 10 tys. zł.
Do dnia 31.01.2020 wybrany zostanie jeden projekt, celem złożenia wniosku aplikacyjnego w Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Zasady Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020
Protokół aktywne sołectwo


Ogłoszenie z 18.02.2020 - konkurs nabór na wolne stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
Kwestionariusz osobowy - 18.02.2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, gmina Malbork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23.12.2019

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30.12.2019 r. do 21.01.2020 r.
Malbork obr. Nowa Wieś, arkusz 4 - Tekst planu
Malbork obr. Nowa Wieś, arkusz 4 - Załącznik nr 1 Rysunek planu
Malbork obr. Nowa Wieś, arkusz 4 - Prognoza oddziaływania na środowisko
Malbork obr. Nowa Wieś, arkusz 4 - Załącznik nr 1 prognozy
Malbork obr. Nowa Wieś, arkusz 4 - Załącznik nr 2 prognozy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku informuje, że jedną ze składowych  strategii zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu sztumskiego jest postawienie bariery z repelentów odstraszających dziki. Bariera będzie postawiona wzdłuż dróg krajowych 515 i 519 na trasie: Dzierzgoń – Stary Dzierzgoń – Przezmark – Zalewo. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku prosi o zachowanie ostrożności oraz nie dotykanie repelentów


Komunikat Wójta Gminy Malbork dotyczący raportu o stanie Gminy na 2018 rok
Raport o stanie Gminy Malbork na 2018 rok

Lokalna Grupa Działania ŻUŁAWSKA - OGŁOSZENIA 2019 R.


Sprawozdanie z realizacji zadania "Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork" - 31.12.2018
Sprawozdanie z realizacji zadania "Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork" - 27.02.2019

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 04.04.2018
Oświadczenie

Informacja - Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2020 rok

 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - nieruchomości mieszane

 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała.X.88.2019.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Formularz zgłaszania uwag

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:136364
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2020-07-30 11:57:53
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-07-14 14:15:50