Urząd Gminy Malbork

Składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Malbork
na okres kadencji w latach 2024-2029
 

Komisja Rozwoju Gospodarczego :
1. Farysej Tomasz Remigiusz - Przewodniczący Komisji
2. Bielska Marlena - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Wołos Elżbieta
4. Hrynowiecka-Pawella Dorota
5. Jabłońska Beata Mariola

 

Komisja Spraw Społecznych :
1. Kapuścińska Bożena - Przewodniczący Komisji
2. Kwitnewska Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Wołos Elżbieta
4.
 Cybulska Danuta
5.
Niewińska Kamila

 

Komisja Rewizyjna:
1. Dominiecki Krzysztof Rafał - Przewodniczący Komisji
2. Reichert Paweł - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Żukowski Rafał
4. Farysej Tomasz Remigiusz
5. Harasimowicz Jan

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:
1. Dąbrowska Danuta - Przewodniczący Komisji
2. Żukowski Rafał - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Kwitnewska Małgorzata
4. Bielska Marlena
5. Harasimowicz Jan

 

Składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Malbork
na okres kadencji w latach 2018-2024

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego :

1. Pidek Adam Henryk - Przewodniczący Komisji
2. Drążek Barbara - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Reichert Paweł
4. Wyciszkiewicz Mariusz
5. Harasimowicz Jan
 

Komisja Spraw Społecznych :

1. Kapuścińska Bożena - Przewodniczący Komisji
2. Kwitnewska Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Bielska Marlena
4. Wołos Elżbieta
5. Turbak Władysław

 

Komisja Rewizyjna:

1. Farysej Tomasz Remigiusz - Przewodniczący Komisji
2. Grad Elżbieta - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Drążek Barbara
4. Harasimowicz Jan
5. Stasiołek Beata Krystyna

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

1. Dąbrowska Danuta - Przewodnicząca Komisji
2. Stasiołek Beata Krystyna - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Pidek Adam Henryk
4. Grad Elżbieta
5. Kwitnewska Małgorzata

 
 

Składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Malbork
na okres kadencji  w latach 2014-2018

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego:

1. Pidek Adam Henryk - Przewodniczący Komisji
2. Grad Elżbieta - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Farysej Tomasz Remigiusz
4. Matysiak Sylwester Wincenty
5. Pilipiec Wojciech

 

Komisja Spraw Społecznych:

1. Kapuścińska Bożena - Przewodnicząca Komisji
2. Dąbrowska Danuta - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Kwitnewska Małgorzata
4. Przewlekła Dorota
5. Turbak Władysław

 

Komisja Rewizyjna:

1. Bartecka Wioletta Urszula - Przewodnicząca Komisji
2. Farysej Tomasz Remigiusz - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Grad Elżbieta
4. Skotarek Michał Stanisław
5. Stasiołek Beata Krystyna